Svenska Högerpressens förening

Svenska Högerpressens förening samlar politiska skribenter, publicister, tidningschefer och ägare från den moderata, konservativa, kristdemokratiska och liberala pressfären. Föreningen arrangerar möten och seminarier för sina medlemmar.

Föreningen grundades 1909.

Medlemskap är öppet för person i redaktionell ställning eller annan verksamhet vid tidning inom företrädesvis den moderata pressfären.

Styrelse

  • Daniel Braw, ordförande, politisk redaktör, Barometern-OT
  • Henrik Barvå, vice ordförande, politisk redaktör, Nya Wermlands-Tidningen
  • Jöran Svahnström, kassör, frilansjournalist
  • Ana Cristina Hernandez, politisk reporter, fPlus
  • Edvard Hollertz, politisk redaktör, Svenska Nyhetsbyrån
  • Lars Näslund, politisk redaktör, Borås Tidning
  • Katarina O’Nils Franke, redaktionssekreterare, Axess Magasin
  • Per Selstam, chefredaktör, Svenska Nyhetsbyrån
  • Jacob Sidenvall, ledarskribent, Smålandsposten

Kontakt

Daniel Braw
0480 591 81
daniel.braw@barometern.se