Svenska Högerpressens förening

Svenska Högerpressens förening samlar politiska skribenter, publicister, tidningschefer och ägare från den moderata, konservativa, kristdemokratiska och liberala pressfären. Föreningen arrangerar möten och seminarier för sina medlemmar.

Föreningen grundades 1909.

Medlemskap är öppet för person i redaktionell ställning eller annan verksamhet vid tidning inom företrädesvis den moderata pressfären.

Styrelse

  • Katarina O’Nils Franke, ordförande, redaktionssekreterare, Axess Magasin
  • Jacob Sidenvall, vice ordförande, ledarskribent, Smålandsposten
  • Jöran Svahnström, kassör, frilansjournalist
  • Ana Cristina Hernandez, politisk reporter, fPlus
  • Edvard Hollertz, politisk redaktör, Svenska Nyhetsbyrån
  • Anela Murguz, ledarskribent, Borås Tidning
  • Per Selstam, chefredaktör, Svenska Nyhetsbyrån
  • Amanda Wollstad, chefredaktör, Svensk Tidskrift

Kontakt

Katarina O’Nils Franke
08-788 50 77
katarina.onilsfranke@axess.se