Svenska Högerpressens förening

Svenska Högerpressens förening samlar politiska skribenter, publicister, tidningschefer och ägare från den moderata, konservativa, kristdemokratiska och liberala pressfären. Föreningen arrangerar möten och seminarier för sina medlemmar.

Föreningen grundades 1909.

Medlemskap är öppet för person i redaktionell ställning eller annan verksamhet vid tidning inom företrädesvis den moderata pressfären.

Styrelse

  • Daniel Persson, ordförande, politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren
  • Jacob Sidenvall, vice ordförande, ledarskribent, Smålandsposten
  • Jöran Svahnström, kassör, frilansjournalist
  • Mathias Bred, politisk redaktör, Svenska Nyhetsbyrån
  • Edvard Hollertz, politisk redaktör, Östgöta Correspondenten
  • Catta Neuding, programledare och producent, Axess TV
  • Amanda Wollstad, chefredaktör, Svensk Tidskrift

Kontakt

Daniel Persson
073-805 37 91
daniel.persson@kuriren.com